Een mechanisch afzuigsysteem is een ventilatiesysteem dat door het hele huis lucht uit de woning afvoert. Een speciale ventilatormotor zuigt daarvoor via luchtkanalen en ventilatieroosters lucht weg uit de keuken, de badkamer en het toilet. In die kamers zitten daarom afzuigventielen in het plafond of in de muur. Een regelknop met twee of drie standen regelt de hoeveelheid lucht die het mechanische ventilatiesysteem afzuigt.

Een mechanisch ventilatiesysteem is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven, en gebeurt door koolzuurgas, vocht en verontreiniging af te voeren.

De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn (bv. sigarettenrook, bacteriën en schimmelsporen, stof, geurstoffen). De noodzakelijke hoeveelheid af te zuigen lucht hangt af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2) en verontreiniging, ook de aard van de verontreiniging en het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven in van belang.
Voor scholen, kantoren, ziekenhuizen en woningen gelden daarom verschillende normen.