De cv-ketel vormt het centrale punt van de verwarmingsinstallatie. In de ketel wordt het water verwarmd. Het verwarmde water stroomt met behulp van een circulatiepomp vanaf de ketel door
de verwarmingsbuizen naar de radiatoren. De radiatoren worden door het hete water verwarmd
en geven op hun beurt weer warmte af aan de lucht in het vertrek. Doordat het hete water in
de radiatoren zijn warmte afgeeft en overdraagt aan de lucht in het vertrek, koelt dit water weer af, stroomt terug naar de ketel en wordt in de ketel opnieuw verwarmd.

De temperatuur in het vertrek is uiteraard te regelen middels een thermostaat welke de temperatuur meet op de plaats waar deze hangt. De installatie is voorzien van verschillende meters en beveiligingen om het proces zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.